Samarbetsavtal

Vi skräddarsyr Ert samarbetsavtal utifrån en avtalsmodell vi har skapat inom detta område som tar upp alla relevanta klausuler i ifrågavarande avtalssituation.

Samarbetsavtal behöver inte vara skriftligt – men du bör ha det på skrift!
Ett samarbetsavtal behöver inte vara skriftligt, det finns inga formkrav i svensk lag, dvs. du kan komma överens med vem du vill om ett samarbete muntligt. Men vill du av bevisskäl och för tydlighetens skull att parterna ska ha koll på vilka villkor som gäller för ert samarbete ska du givetvis upprätta ett skriftligt samarbetsavtal.

Samarbetsavtal – hur det förhåller sig till andra avtalsdokument
Samarbetsavtal ska inte förväxlas med aktieägaravtal i ett aktiebolag. Ett aktieägaravtal, kommanditbolagsavtal, handelsbolagsavtal osv. kan dock samtidigt vara ett samarbetsavtal.

Vilka är parter i ett samarbetsavtal?
Men ett samarbetsavtal kan ingås mellan vem som helst och vad som helst. Det kan vara mellan två fysiska personer, mellan ett aktiebolag och en konsult, mellan stater, mellan internationella organisationer osv.

I de avseenden ni inte har bestämmelser i samarbetsavtalet gäller – lagen om enkla bolag
I svensk rätt gäller att när ett samarbete är för handen mellan vissa parter har vi en ”utfyllnadsrätt” i bakgrunden. Lagen om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102) gäller om parterna inte har avtalat sinsemellan om något som finns i den lagen. Enligt lagens 4 kap 1 § skall 4 kap 2-4 §§ tillämpas i den mån parterna inte träffat avtal om något annat. Man säger således att lagen är ”subsidiär”, dvs. tillämpas i andra hand om parterna inte har en bestämmelse i ett visst juridiskt område i deras avtal.

Varför betecknas ett samarbete som ett enkelt bolag?
Ett samarbete betecknas juridiskt som ett ”enkelt bolag”. Det behöver inte registreras någonstans och inget organisationsnummer erhålls således. Var och en av parterna redovisar fortfarande de intäkter och kostnader de har haft i samarbetet i sitt eget företag.

Skriv till oss nedan om Ni har en förfrågan eller önskar att komma i kontakt med vår avtalsexpert eller skriv i vårt kontaktformulär nedan. Slå oss en signal på 08-12 86 50 00 och boka in ett besök på vårt kontor i Stockholm på Artillerigatan 6.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close