Kreditavtal

Vi hjälper Er att upprätta professionella kreditavtal. Vi har koll på alla regler som gäller vid upprättandet av kreditavtal och har en färdig mall vi utgår från som vi skräddarsyr till Er situation. Det är väldigt viktigt när man använder kreditavtal att man vet hur de får lov att marknadsföras. Vi ser till att ni följer alla lagar och regler.

Marknadsföring av kreditavtal
Det finns listor i konsumentkreditlagen (2010:1846) som skall bockas av vid marknadsföringen av kreditavtal. När ett kreditavtal ingås skall vidare information ges till kredittagaren enligt ”standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”.

Näringsidkaren skall pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Kreditprövningen skall grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Krediten får beviljas endast om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande.

Det är också viktigt att notera att vid kreditköp av en vara skall säljaren ta ut en kontantinsats av köparen i enlighet med god kreditgivningssed. Kontantinsatsen ska motsvara minst 20 % av varans kontantpris, om inte särskilda förhållanden föranleder annat.

Mallen
Vi har upprättat ett konsumentkreditavtal som kan användas i sin helhet.

Skriv till oss nedan om Ni har en förfrågan eller önskar att komma i kontakt med vår avtalsexpert eller skriv i vårt kontaktformulär nedan. Slå oss en signal på 08-12 86 50 00 och boka in ett besök på vårt kontor i Stockholm på Artillerigatan 6.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close